معنی و ترجمه کلمه عدد بیست و یک به انگلیسی عدد بیست و یک یعنی چه

عدد بیست و یک

twenty one

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها