معنی و ترجمه کلمه عدد خودرس به انگلیسی عدد خودرس یعنی چه

عدد خودرس

self checking number

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها