معنی و ترجمه کلمه عدد زیر رادیکال به انگلیسی عدد زیر رادیکال یعنی چه

عدد زیر رادیکال

radicand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها