معنی و ترجمه کلمه عدد شانزده شانزدهى به انگلیسی عدد شانزده شانزدهى یعنی چه

عدد شانزده شانزدهى

hexadecimal number

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها