معنی و ترجمه کلمه عدد پنج به انگلیسی عدد پنج یعنی چه

عدد پنج

cinque
five

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها