معنی و ترجمه کلمه عدد یا علامت هفتاد به انگلیسی عدد یا علامت هفتاد یعنی چه

عدد یا علامت هفتاد

seventy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها