معنی و ترجمه کلمه عدد یک با 12 صفر به انگلیسی عدد یک با 12 صفر یعنی چه

عدد یک با 12 صفر

trillion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها