معنی و ترجمه کلمه عدد یک با 18 صفر به توان 2 به انگلیسی عدد یک با 18 صفر به توان 2 یعنی چه

عدد یک با 18 صفر به توان 2

quintillion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها