معنی و ترجمه کلمه عدد یک با 36 صفر بتوان 2 به انگلیسی عدد یک با 36 صفر بتوان 2 یعنی چه

عدد یک با 36 صفر بتوان 2

undecillion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها