معنی و ترجمه کلمه عدد یک با 36 صفر به انگلیسی عدد یک با 36 صفر یعنی چه

عدد یک با 36 صفر

sextillion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها