معنی و ترجمه کلمه عدد یک با 96 صفر به انگلیسی عدد یک با 96 صفر یعنی چه

عدد یک با 96 صفر

sexdecillion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها