معنی و ترجمه کلمه عدسى سر دوربین یامیکروسکپ به انگلیسی عدسى سر دوربین یامیکروسکپ یعنی چه

عدسى سر دوربین یامیکروسکپ

eyepiece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها