معنی و ترجمه کلمه عدسى محدب یا آئینه مقعر به انگلیسی عدسى محدب یا آئینه مقعر یعنی چه

عدسى محدب یا آئینه مقعر

burning glass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها