معنی و ترجمه کلمه عدسى گسترش به انگلیسی عدسى گسترش یعنی چه

عدسى گسترش

wide angle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها