معنی و ترجمه کلمه عدسک دار به انگلیسی عدسک دار یعنی چه

عدسک دار

lenticellate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها