معنی و ترجمه کلمه عدسک به انگلیسی عدسک یعنی چه

عدسک

lenticel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها