معنی و ترجمه کلمه عدس به انگلیسی عدس یعنی چه

عدس

lentil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها