معنی و ترجمه کلمه عدل بندى به انگلیسی عدل بندى یعنی چه

عدل بندى

package
packing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها