معنی و ترجمه کلمه عدم آمادگى براى جدا شدن به انگلیسی عدم آمادگى براى جدا شدن یعنی چه

عدم آمادگى براى جدا شدن

inseparability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها