معنی و ترجمه کلمه عدم اتفاق به انگلیسی عدم اتفاق یعنی چه

عدم اتفاق

disunion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها