معنی و ترجمه کلمه عدم احتمال به انگلیسی عدم احتمال یعنی چه

عدم احتمال

improbability
unlikelihood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها