معنی و ترجمه کلمه عدم ارتباط به انگلیسی عدم ارتباط یعنی چه

عدم ارتباط

disaffiliation
disrelation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها