معنی و ترجمه کلمه عدم استعمال به انگلیسی عدم استعمال یعنی چه

عدم استعمال

desuetude
disuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها