معنی و ترجمه کلمه عدم استقلال به انگلیسی عدم استقلال یعنی چه

عدم استقلال

dependance
dependence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها