معنی و ترجمه کلمه عدم استنباط قضایا به انگلیسی عدم استنباط قضایا یعنی چه

عدم استنباط قضایا

nonsequitur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها