معنی و ترجمه کلمه عدم اطاعت به انگلیسی عدم اطاعت یعنی چه

عدم اطاعت

disobedience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها