معنی و ترجمه کلمه عدم اطمینان به انگلیسی عدم اطمینان یعنی چه

عدم اطمینان

misgiving
qualm
unreliability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها