معنی و ترجمه کلمه عدم اعتبار به انگلیسی عدم اعتبار یعنی چه

عدم اعتبار

invalidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها