معنی و ترجمه کلمه عدم اعتقاد به ماده به انگلیسی عدم اعتقاد به ماده یعنی چه

عدم اعتقاد به ماده

immaterialism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها