معنی و ترجمه کلمه عدم اعتماد به نفس به انگلیسی عدم اعتماد به نفس یعنی چه

عدم اعتماد به نفس

diffidence
self doubt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها