معنی و ترجمه کلمه عدم اعسار به انگلیسی عدم اعسار یعنی چه

عدم اعسار

solvency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها