معنی و ترجمه کلمه عدم اقتضا به انگلیسی عدم اقتضا یعنی چه

عدم اقتضا

inexpedience
inexpediency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها