معنی و ترجمه کلمه عدم انطباق کانونى به انگلیسی عدم انطباق کانونى یعنی چه

عدم انطباق کانونى

aberration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها