معنی و ترجمه کلمه عدم تحرک به انگلیسی عدم تحرک یعنی چه

عدم تحرک

immobility
immobilization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها