معنی و ترجمه کلمه عدم تحمل به انگلیسی عدم تحمل یعنی چه

عدم تحمل

intolerance
intolerancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها