معنی و ترجمه کلمه عدم تراضى به انگلیسی عدم تراضى یعنی چه

عدم تراضى

intransigeance
intransigence
intransigency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها