معنی و ترجمه کلمه عدم تشابه به انگلیسی عدم تشابه یعنی چه

عدم تشابه

dissimilation
dissimilitude
nonconformity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها