معنی و ترجمه کلمه عدم تشخیص به انگلیسی عدم تشخیص یعنی چه

عدم تشخیص

indiscrimination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها