معنی و ترجمه کلمه عدم تصویب به انگلیسی عدم تصویب یعنی چه

عدم تصویب

disapprobation
disapproval

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها