معنی و ترجمه کلمه عدم تطابق به انگلیسی عدم تطابق یعنی چه

عدم تطابق

incoherence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها