معنی و ترجمه کلمه عدم تطبیق به انگلیسی عدم تطبیق یعنی چه

عدم تطبیق

maladjustment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها