معنی و ترجمه کلمه عدم تعادل به انگلیسی عدم تعادل یعنی چه

عدم تعادل

disequilibrium
imbalance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها