معنی و ترجمه کلمه عدم تعمد به انگلیسی عدم تعمد یعنی چه

عدم تعمد

inadvertence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها