معنی و ترجمه کلمه عدم تقارن به انگلیسی عدم تقارن یعنی چه

عدم تقارن

asymmetry
incommensurability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها