معنی و ترجمه کلمه عدم تمایل به انگلیسی عدم تمایل یعنی چه

عدم تمایل

disinclination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها