معنی و ترجمه کلمه عدم تمرکز دادن به انگلیسی عدم تمرکز دادن یعنی چه

عدم تمرکز دادن

decentralize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها