معنی و ترجمه کلمه عدم تمرکز به انگلیسی عدم تمرکز یعنی چه

عدم تمرکز

decentralization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها