معنی و ترجمه کلمه عدم تناسب به انگلیسی عدم تناسب یعنی چه

عدم تناسب

maladaptation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها