معنی و ترجمه کلمه عدم توافق به انگلیسی عدم توافق یعنی چه

عدم توافق

disaccord
disconformity
discordance
disharmony
disparity
dissidence
inconsonance
maladaptation
maladjustment
odds
variance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها