معنی و ترجمه کلمه عدم توجه به انگلیسی عدم توجه یعنی چه

عدم توجه

inattention


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها