معنی و ترجمه کلمه عدم توجه به انگلیسی عدم توجه یعنی چه

عدم توجه

inattention

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها